Gone - Lögner / av Michael Grant

Tredje delen om tonåringarna och barnen som försöker överleva i Perdido Beach - eller Zonen som området nu kallas. Flera månader har gått sedan alla över femton plötsligt försvann och en ogenomtränglig bubbla stängde in alla andra i staden. Svält, förfall och farliga grupperingar är vardag och mutationerna bland invånarna blir allt fler. Plötsligt får en flicka visioner om att det går att komma ut ur bubblan, om man inte gör motstånd på sin femtonde födelsedag utan låter sig försvinna. Fast frågan är om visionerna bara är ännu ett trick av det onda väsen i Zonen som använder sig av människor som spelbrickor...